Gwybodaeth
Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Mae edau gwnio wedi dod yn fwy a mwy safonol
- Apr 17, 2018 -

Mae'r galw am ddiogelu'r amgylchedd o ddeunyddiau gwnio yn gynyddol bwysig, ac mae llawer o gwmnïau'n talu mwy a mwy o sylw i ofynion ansawdd edau gwnïo, ac nid yw gwneud gwaith da wrth ddatblygu edau gwnïo diogelu'r amgylchedd o ansawdd uchel bellach yn unig pwysigrwydd tystysgrifau ar gyfer edau gwnïo cryfder uchel. Nid yn unig am ba mor hir yw cyfnod dilysrwydd y dystysgrif, ond hefyd yn llym y farchnad ar gyfer gofynion diogelu'r amgylchedd, gan wneud profion diogelu'r amgylchedd yn fwy safonol.

Mae yna lawer o fathau o becynnau ar gyfer edau gwnïo. Yn y cyfnod o gwnïo â llaw, defnyddir edau cotwm a gwneuthuriadau sidan yn bennaf. Wrth ddefnyddio'r peiriant gwnïo, daeth màs o edafedd pren i'r amlwg unwaith eto, hy, darnwyd y edau cotwm cwyr o gwmpas y craidd coed, ac yna'r edau craidd papur (neu graidd plastig), yr edafedd cardbord, y bêl edau, a edau pagoda. Mae gallu gwahanol becynnau'n amrywio yn ôl y defnydd o geisiadau sifil a diwydiannol. Edafedd gwnïo sifil, megis edafedd pren, pyllau papur, cardbord a thyllau edau.

Mae'r edau gwnïo cryfder uchel hefyd yn chwarae rhan addurnol yn ychwanegol at y swyddogaeth gwnïo. Efallai na fydd swm a chost yr edau gwnïo yn arwyddocaol yn y darn cyfan, ond mae'r effeithlonrwydd gwnïo, ansawdd y gwnïo ac ansawdd yr edrychiad yn bwysig iawn. Pa fath o edau sy'n cael ei ddefnyddio ym mha fath o sefyllfa yw darn o edau? Y lleiaf hawdd i ddeall pethau.