Gwybodaeth
Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Y dangosydd cynhwysfawr ar gyfer asesu ansawdd yr edau gwnïo yw addasrwydd
- Apr 17, 2018 -

Y dangosydd cynhwysfawr ar gyfer asesu ansawdd yr edau gwnïo yw addasrwydd. Mae gallu carthffosio yn cyfeirio at allu'r edau gwnïo i'w gwnïo a'i ffurfio mewn pwyth da o dan amodau penodedig, ac i gynnal rhai eiddo mecanyddol yn yr edau. Bydd manteision ac anfanteision addasrwydd yn cael effaith uniongyrchol ar effeithlonrwydd cynhyrchu, ansawdd gwnïo a gwisgo perfformiad. Yn ôl safonau cenedlaethol, rhannir gradd yr edau gwnïo yn nwyddau o'r radd flaenaf, nwyddau ail-ddosbarth a nwyddau tramor. Er mwyn sicrhau bod yr edafedd gwnio yn meddu ar y gwnïo gorau yn y prosesu dilledyn, ac mae'r effaith gwnïo yn foddhaol, mae'n bwysig iawn dewis a chymhwyso'r edau gwnïo yn gywir. Dylai cymhwyso edau gwnïo yn gywir ddilyn yr egwyddorion canlynol:

(1) Yn gydnaws â nodweddion y ffabrig: Mae'r edau gwnïo a deunydd crai y ffabrig yr un fath neu debyg, er mwyn sicrhau undod crebachu, gwrthsefyll gwres, ymwrthedd crafu, gwydnwch, ac ati, ac osgoi ymddangosiad crebachu oherwydd y gwahaniaeth rhwng y llinell a'r ffabrig.

(2) Yn gyson â'r math o ddillad: Ar gyfer dillad pwrpas arbennig, dylid ystyried edau gwnïo â swyddogaethau arbennig. Er enghraifft, mae dillad ymestyn yn gofyn am edau gwnïo elastig, ac mae siwtiau ymladd tân yn gofyn am edafedd gwnïo sy'n gwrthsefyll gwres, fflam-retardant a thrin dwr.

(3) Cydlynu â phatrwm y pwyth: defnyddir gwahanol stitches mewn gwahanol rannau o'r dilledyn, a dylid newid yr edau gwnïo ynghyd ag ef. Er enghraifft, mae angen llinell swmpus neu ddadffurfiedig ar gyfer y gor-gyswllt, a dylid dewis llinell helaethedd mawr ar gyfer y pwyth dwbl. Dylai'r gwythiennau a'r gwythiennau fod yn gadarn, a dylai'r eyeliner buckling fod yn wisgo.

(4) Yn gyson â'r ansawdd a'r pris: Dylai ansawdd a phris yr edau gwnïo fod yn gyson â gradd y dillad, yr edau gwnïo sydd â phris uchel o ansawdd uchel a phris uchel ar gyfer dillad pen uchel, a gwnïo edau gyda phris o ansawdd canolig a chymedrol ar gyfer dillad canol ac isel. Yn gyffredinol, dangosir graddau'r edau gwnïo, y deunyddiau crai a ddefnyddir, a gweddill yr edafedd ar labeli edau gwnïo, sy'n ein helpu i ddewis a defnyddio edau gwnïo yn rhesymol. Mae labeli edau gwnïo fel arfer yn cynnwys pedair eitem (yn nhrefn): Gellir defnyddio trwch edau, lliw, deunyddiau crai, dulliau prosesu ar ffurf "edafedd polyester gwyn 60 / 2X3".