Newyddion
Cartref > Newyddion > Cynnwys
Cyflwyniad o Ddangosyddion Cynhwysfawr ar gyfer Asesu Ansawdd Nylon Thread
- Apr 17, 2018 -

Defnyddir edafedd neilon yn aml yn ein bywydau bob dydd. Nid yw llawer o bobl yn arbennig o glir ynghylch y dangosyddion cynhwysfawr ar gyfer asesu ansawdd y edafedd neilon. Mae'r mynegai cynhwysfawr ar gyfer asesu ansawdd yr edafedd neilon yn addasadwy, sy'n golygu, o dan yr amodau penodedig, y gellir cuddio'r edau neilon yn llwyddiannus a ffurfio pwyth da, a'r gallu i gynnal rhai nodweddion mecanyddol yn yr olrhain.

Bydd manteision ac anfanteision addasrwydd yn cael effaith uniongyrchol ar effeithlonrwydd cynhyrchu, ansawdd gwnïo a gwisgo perfformiad. Yn ôl safonau cenedlaethol, rhennir gradd yr edafedd neilon yn gynhyrchion o'r radd flaenaf, cynhyrchion o'r radd flaenaf a chynhyrchion allanol. Er mwyn gwneud yr edau neilon yn cael ei gwnio'n well yn y prosesu dilledyn ac mae'r effaith gwnïo yn foddhaol, mae'n bwysig iawn dewis a chymhwyso'r edafedd neilon yn gywir. Dylai cymhwyso cywiriad edafedd neilon ddilyn yr egwyddorion canlynol, yn cydweddu â nodweddion y ffabrig, mae'r edau neilon a deunydd crai y ffabrig yr un fath neu debyg, er mwyn sicrhau undod crebachu, gwrthsefyll gwres, ymwrthedd crafu , gwydnwch, ac ati, i osgoi'r llinell, ffabrig Ymddangosiad crebachu a achoswyd gan y gwahaniaeth rhwng.

Mae'r uchod yn gyflwyniad cynhwysfawr i werthuso ansawdd yr edafedd neilon. Rwy'n gobeithio eich helpu wrth ddefnyddio edafedd neilon yn y dyfodol.