Newyddion
Cartref > Newyddion > Cynnwys
Thread Nylon Fel Egwyddor Dethol Y Suture
- Apr 17, 2018 -

Mae cymhlethdod edau neilon yn fynegai cynhwysfawr i asesu ansawdd yr edau. Yn ôl y deunydd, trwch, trefniadaeth, lliw, patrwm gwnïo, offer gwnïo neu ddulliau o'r deunydd gwnïo, gellir defnyddio'r egwyddorion canlynol yn gyffredinol i ddewis edafedd neilon.

a, Cydlynu â nodweddion ffabrig. Gall sicrhau undydd crebachu, gwrthsefyll gwres, ymwrthedd crafu, gwydnwch, ac ati, gan osgoi crebachu a achosir gan wahaniaethau gormodol a ffabrig gormodol. Deunydd tenau meddal cyffredinol gydag edau tenau, gyda nodwydd bach, deunydd trwchus â llinell drwchus, gyda nodwydd mawr.

b. Cydlynu â'r offer gwnïo. Mae'r peiriant gwnïo yn dewis yr edau gwnïo chwith, y gellir ei ychwanegu wrth gwnïo er mwyn cynnal cryfder yr edau gwnïo.

c. Cydlynu â phatrymau pwyth. Mae'r peiriant gwnïo bag (pwyth) yn defnyddio edau cotwm cain, felly nid yw'r deunydd gwnïo yn hawdd ei deffro a'i wrinkle, ac mae'r ffon cadwyn yn brydferth ac yn teimlo'n gyfforddus. Dylai pwythau llinell dwbl ddefnyddio pwythau hawdd eu harddull. Cwiltio, dylai gwythiennau ysgwydd ddefnyddio pwythau cyflym a diogel. Dylid dewis pyllau pyllau boton ar gyfer pwythau gweladwy.

d. Cydlynwch â'r math o ddillad. Mae dillad pwrpasol arbennig, megis dillad elastig, yn defnyddio edau neilon elastig, a dillad amddiffyn rhag tân yn defnyddio edau neilon sy'n gwrthsefyll gwres, fflam-retardant a di-ddŵr.

Mae'r 4 pwynt uchod yn gyflwyniad byr i'n dewis o ddeunydd nylon fel suture. Rwy'n gobeithio eich helpu chi.